Wie is wie?

Leerkrachten

De leerkrachten die met de kinderen werken, doen dit in teamverband. Ze overleggen wekelijks met elkaar en werken samen thema’s of projecten uit.

Naast de eigen klasjuf of meester zijn er ook leerkrachten die specifieke vakken geven of die de klasjuf mee ondersteunen tijdens bepaalde vakken zodat de klas in kleine groepjes kan opgesplitst worden. (turnmeester, kinderboerderij, Frans, wiskunde, zelfredzaamheid, wereldoriëntatie, muzische vorming…)

Logopedisten

Onze logopedisten werken enerzijds klasondersteunend, in kleine groepjes of individueel.

Als lid van het team werken zij samen met de leerkrachten en andere therapeuten aan de ontwikkeling van de kinderen. Hun aandacht gaat vooral naar:

eetbegeleiding, communicatie, taalontwikkeling, lezen…

Kinesisten

Zij werken klasondersteunend, met kleine groepjes of individueel.

Tijdens het werken aan de totale ontwikkeling van de kinderen, samen met de andere teamleden, gaat hun aandacht vooral naar:

Ondersteunen van de psychomotoriek, schrijfmotoriek, verstevigen of loswerken van spieren, fietsen, stappen, zithouding, sherborne, sportactiviteiten, paard rijden, vrijetijdsvaardigheden, aangepaste hulpmiddelen

Ergotherapeuten

Tijdens het werken in de klas, kleine groepjes of individueel, zijn de ondersteuning van de fijne motoriek, het hanteren van hulpmiddelen en de persoonlijke zelfredzaamheid en de ruimtelijke oriëntatie maar enkele accenten van de ergotherapeuten.

Kinderverzorgers

Naast de verschoningsmomenten worden onze kinderverzorgers ook ingezet bij de eetsituaties en spelmomenten waarbij de klastitularis ondertussen met een groepje of individueel kan werken.

Orthopedagoog

De voornaamste taak van onze orthopedagoog is waken over de kwaliteit van onze werking. Zij organiseert en volgt de klassenraden op.

Ook de uitbouw van ons leerlingvolgsysteem gebeurt onder haar hoede en de organisatie van de navormingen behoort tot haar pakket. Overgangen naar de secundaire scholen coördineert zij eveneens.

Psycholoog

Onze psycholoog zorgt o.a. voor :

Ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben, door gesprekken met leerlingen, ouders, personeel en hulpverleners. Zij is hierbij de draaischijf.

Zij waakt mee over de draagkracht van de kinderen en van het personeel.

Afbeelding leraren pagina

Secretariaat

Bij deze mensen kom je meestal terecht als je naar de school telefoneert. Bij vragen rond de schoolrekening kan je ook bij hen terecht.

Busbegeleiders

Zij zijn de schakel tussen school en thuis. Via hen kunnen boodschappen doorgegeven worden. Daarom is het belangrijk goede afspraken met hen te maken. Zij zijn een belangrijke schakel in onze werking.

Sociaal verpleegkundige

Onze sociaal verpleegkundige vormt een brug tussen ouders en school. Zij helpt kleine en grote problemen oplossen: mee invullen van papieren, zoeken naar sociale voordelen, opvangmogelijkheden, opvolgen van medische dossiers.

EHBO en hygiëne op school behoren ook tot haar pakket.

Onderhoudsmensen

Deze mensen zorgen ervoor de school er proper uitziet. Zij dragen zorg voor het onderhoud van de gebouwen en omgeving. De afwas en de was zijn dagelijkse taken evenals het onderhoud van de toiletten die dagelijks gepoetst worden.

Beleidsmedewerker

Onze beleidsmedewerker ondersteunt de directeur op logistiek vlak en op beleidsniveau.

De directeur

De deur van de directeur staat letterlijk en figuurlijk altijd open.

Problemen zijn er om opgelost te worden.

Voor een gesprek kan je best een afspraak maken om zeker te zijn dat ze bereikbaar is. Liever een keer meer langskomen dan met een probleem blijven zitten.

Ons team van dit schooljaar