• Inschrijvingen?
 • Voorrangsgroepen vanaf 29 maart 2019 om 9 uur, telkens tijdens de schooluren
 • Alle anderen vanaf 29 april 2019 om 9 uur, telkens tijdens de schooluren
 • Bel ons op 014 42 69 45

De Ring

Type 1 en type 8 worden sinds september 2015 vervangen door een nieuw type. Type Basisaanbod. Voor wie nu nog in type 1 of type 8 zit geldt een overgangsmaatregel.

Type basisaanbod

Wie?

 • Leerlingen van 6 tot 13 jaar
 • Type basisaanbod: leerlingen waar bij de behoefte aan ondersteuning zodanig groot is dat de aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende (disproportioneel) waren om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk aanbod (curriculum).

Voorbeeld:

 • kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand, algemene leervertraging
 • kinderen met leermoeilijkheden en/of leerstoornissen
 • kinderen met aandacht- en concentratiestoornissen
 • kinderen met sociaal – emotionele moeilijkheden
 • ...

Wat?

Leerlingen krijgen een aangepast aanbod. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog. Klasleerkrachten werken nauw samen met ondersteunende leerkrachten en therapeuten (multidisciplinair team). Bij leerlingen type 9 verwachten we dat ze, mits de nodige ondersteuning en aanpassingen, in groep kunnen functioneren en overgangsmomenten en speeltijden aankunnen.

Belangrijke accenten:

 • Werken aan zelfbeeld en zelfvertrouwen via succeservaringen
 • Werken aan welbevinden, sociaal-emotionele ontwikkeling opvolgen
 • Aanbod op eigen niveau
 • Het leren van schoolse vaardigheden (leerrendement) blijft centraal
 • Compenseren en remediëren waar mogelijk
 • In groep kunnen functionneren is belangrijk

Belangrijke accenten voor type 9-leerlingen:

 • Groepsfunctioneren blijft een vereiste
 • Evenwicht tussen aanpassing, omgeving en aanpassing van het kind
 • Stressvermindering
Naar boven

Schoolorganisatie

Op onze school bieden we onderwijs op maat. De leerlingen doorlopen geen gemeenschappelijk leerprogramma. We werken niet met het klassieke jaarklassensysteem (1e tot 6e leerjaar). Onze leerlingen zitten dus niet in leeftijdsgroepen zoals in het gewone onderwijs. We werken in niveaugroepen.

Naar boven

Schoolloopbaan

De vorderingen van elke leerling worden in nauw overleg met het ganse team, de ouders en CLB besproken.

Na de lagere school kunnen de leerlingen, afhankelijk van hun hulpvraag en noden, de overstap maken naar het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) of het gewoon secundair onderwijs.

Bij de overstap naar het gewone onderwijs is GON mogelijk, afhankelijk van de noden van de leerling.

Naar boven
Afbeelding welkom pagina

Type 9 vestigingsplaats

Wie?

Type 9 op onze school is er voor leerlingen van 6 tot 13 jaar met een diagnose ASS die geïntegreerd in onze klaswerkingen meedraaien. Wij hebben geen aparte auti-klassen.

Wat?

We verwachten van deze leerlingen dat ze, mits de nodige ondersteuning en aanpassingen, in groep kunnen functioneren en overgangsmomenten en speeltijden aankunnen.

Belangrijke accenten:

 • Zie type basisaanbod.
 • Groepsfunctioneren blijft een vereiste.
 • Evenwicht tussen aanpassing, omgeving en aanpassing van het kind
 • Stressvermindering
Naar boven

Schoolloopbaan

De vorderingen van elke leerling worden in nauw overleg met het ganse team, de ouders en CLB besproken.

Na de lagere school kunnen de leerlingen, afhankelijk van hun hulpvraag en noden, de overstap maken naar het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) of het gewoon secundair onderwijs.

Bij de overstap naar het gewone onderwijs is GON mogelijk, afhankelijk van de noden van de leerling.

Naar boven