Leraren

Wie doet wat?

De directeur

Zij coördineert de kwaliteitsbewaking en de algemene schoolorganisatie.

De orthopedagogen

Zij dragen zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in onze school. Zij ondersteunen de leerkrachten bij individuele hulpvragen van kinderen.

Wanneer kinderen het op socio-emotioneel gebied moeilijk hebben, kunnen zij hier terecht voor extra ondersteuning en begeleiding. Als meer gespecialiseerde hulp nodig is, gaan wij samen met u op zoek naar een geschikte hulpverlener.

De coördinator

Zij werkt nauw samen met de directeur en de orthopedagoge. Zij begeleidt de klastitularissen en bewaakt mee de kwaliteit van het onderwijs.

De klastitularissen

Zij zijn verantwoordelijk voor de goede werking in de klas. Zij stellen, samen met het team, een groepswerkplan en een individueel handelingsplan op om het aanbod op niveau van de kinderen te kunnen verzekeren.

De GOK-leerkracht

Zij zoekt naar antwoorden op hulpvragen op leerlingen-, leerkrachten- en schoolniveau rond mondelinge taal, zodat alle kinderen gelijke onderwijskansen krijgen.

De sociaal verpleegkundige

Zij vormt de schakel tussen ouders, school en eventueel andere diensten. Ouders kunnen bij haar terecht met problemen van uiteenlopende aard. Zij is ook verantwoordelijk voor de EHBO binnen de school.

De logopedisten

Zij ondersteunen kinderen met taalproblemen (zowel gesproken als geschreven taal). Zij werken, indien mogelijk, geïntegreerd in het klasgebeuren. Er kan ook individueel of in kleine groepjes gewerkt worden.

De kinesisten/ergotherapeuten

Zij ondersteunen kinderen op motorisch vlak. Dit gebeurt,indien mogelijk, ook geïntegreerd in het klasgebeuren, individueel of in kleine groepjes.

Naar boven
Afbeelding team pagina

De BLIO leerkrachten (= Bijzondere Leerkracht Individueel Onderwijs)

Als een kind meer ondersteuning of een hoger aanbod nodig heeft dan binnen de normale klaswerking kan worden voorzien, wordt de bijzondere leerkracht individueel onderwijs ingeschakeld.

De Rekencoach

Zij begeleidt kinderen die individuele ondersteuning voor wiskunde nodig hebben, ondersteunt de klasleerkrachten en bewaakt mee de schoolvisie omtrent ons wiskundebeleid.

De leerkrachten muzische vorming en lichamelijke opvoeding

Een team van gemotiveerde mensen die de creatieve en sportieve ontwikkeling van onze leerlingen op zich nemen.

De personeelsleden van het secretariaat

Zij regelen alles wat nodig is om het schoolleven administratief in goede banen te leiden. Zij zijn de eersten die u aan de lijn krijgt als u ons belt.

Het onderhoudspersoneel

Zij staan in voor het onderhoud en de netheid van de schoolgebouwen.

De busbegeleiders

Zij begeleiden de leerlingen tijdens het georganiseerd leerlingenvervoer van en naar de school.

Ons team van dit schooljaar

Het team voor het schooljaar 2017-2018 vindt u hier.

Naar boven