Team

De leerkrachten

Een team van gemotiveerde mensen die de totaalontwikkeling van onze jongeren op zich nemen.

De klastitularissen

Zij zijn verantwoordelijk voor de goede werking in de klas. Zij stellen, samen met het team, een groepswerkplan en een individueel handelingsplan op om het aanbod op niveau van de jongeren te kunnen verzekeren.

De sociaal verpleegkundige

Zij vormt de schakel tussen ouders, school en eventueel andere diensten, zoals het CLB. Ouders kunnen bij haar terecht met problemen van uiteenlopende aard. Zij is ook verantwoordelijk voor de EHBO binnen de school.

De logopedisten

Zij ondersteunen jongeren met taalproblemen (zowel gesproken als geschreven taal). Ze werken, indien mogelijk, geïntegreerd in het klasgebeuren. Er kan ook individueel of in kleine groepjes gewerkt worden.

De kiné/ergo

Zij ondersteunen jongeren op motorisch vlak. Dit gebeurt,indien mogelijk, ook geïntegreerd in het klasgebeuren, individueel of in kleine groepjes.

De orthopedagoge

Zij draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in onze school. Zij ondersteunt de leerkrachten bij individuele hulpvragen van jongeren.

Wanneer jongeren het op socio-emotioneel gebied moeilijk hebben, kunnen zij hier terecht voor extra ondersteuning en begeleiding. Als meer gespecialiseerde hulp nodig is, gaan wij samen met u op zoek naar een geschikte hulpverlener.

De coördinatoren

Zij werken nauw samen met de directeur, de orthopedagoge en de sociaal verpleegkundige. Zij begeleiden de leerkrachten en bewaken mee de kwaliteit van het onderwijs.

Afbeelding team pagina

De directeur

Hij coördineert de kwaliteitsbewaking en de algemene schoolorganisatie.

De personeelsleden van het secretariaat

Zij regelen alles wat nodig is om het schoolleven administratief in goede banen te leiden. Zij zijn de eerste die u aan de lijn krijgt als u ons belt.

Het onderhoudspersoneel

Zij staan in voor het onderhoud en de netheid van de schoolgebouwen.

De busbegeleiders

Zij begeleiden de leerlingen tijdens het georganiseerd leerlingenvervoer van en naar de school.

Ons team van dit schooljaar