• Inschrijven kan opnieuw vanaf 17 augustus. Gelieve eerst contact op te nemen om een afspraak te maken.

Doelstelling

Opleidingsvorm 2 biedt een algemene sociale vorming en een arbeidsgerichte vorming aan.

  • Maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning
  • Werken in een omgeving met ondersteuning
  • type 2, 4 en 9

Voorbereiding op integratie in de maatschappij:

  • wonen
  • werken
  • vrije tijd

De school is geen eiland, maar we kijken heel gericht naar de toekomst van iedere leerling. We vertrekken van de mogelijkheden van iedere leerling om een traject uit te stippelen dat toekomstgericht is. We zijn een overgangsplaats naar een latere participatie binnen de maatschappij. Binnen onze opleiding zetten we sterk in, op een open communicatie en goede samenwerking tussen ouders, school, CLB en externe partners.

Afbeelding welkom pagina

Centraal uitgangspunt:

  • totale en maximale persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling op basis van zijn/haar mogelijkheden in relatie met de samenleving.
  • werken aan communicatie, autonoom handelen, denken en participeren.

We bieden onze leerlingen zoveel mogelijke kansen. Doorheen het leerproces bereikt de leerling een zo breed mogelijke zelfstandigheid . Dit maakt het voor hen mogelijk om als individu gelukkig te leven en deelgenoot te worden aan onze samenleving. Dit veronderstelt respect voor de eigenheid van de leerling.

We vinden het als opleidingsvorm heel belangrijk dat leerlingen de kans krijgen om te leren binnen een veilig schoolklimaat. Er is ruimte voor de leerlingen om te groeien vanuit zowel positieve als negatieve ervaringen. Via het planmatig werken, aan de hand van de verschillende fases van het zorgcontinuüm, willen we onze leerlingen de grootste zorg bieden. We trachten onze leerlingen individueel en op hun eigen tempo voor te bereiden op een latere leef –en werkomgeving.