Structuur

Fase 1

 • 3 à 4 schooljaren
 • pedagogische eenheden op basis van cognitieve, motorische mogelijkheden rekening houdend met het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling
 • nadruk ligt op de algemene sociale vorming
  • geïntegreerde algemene sociale vorming (taal, rekenen, computer, actualiteit, PAV)
  • praktische algemene en sociale vorming (persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid)
 • arbeidsgerichte vorming
Afbeelding structuur pagina

Fase 2

 • 3 à 4 schooljaren
 • pedagogische eenheden op basis van cognitieve mogelijkheden rekening houdend met het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling
 • algemene sociale vorming
 • nadruk ligt op de arbeidsgerichte vorming:
  • werkplekeren
  • individuele stages (productie of groendienst)
  • alternerende stages (VOLA)
 • overgang naar het arbeidscircuit
  • maatwerkbedrijf
  • invoegbedrijf
  • gewone bedrijfsleven (NEC)

Ons team van dit schooljaar

Ons team bestaat uit leerkrachten, een logopedist, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een sociaal verpleegkundige en een psycholoog.