Inspraak

Onze school werkt het liefst samen met iedereen die bij onze school betrokken is. Samen school maken is geen holle slogan!

Leerlingenraad

Bij het begin van elk schooljaar gaat de bestaande Leerlingenraad op zoek naar nieuwe leerlingen die zich willen inzetten voor een nog betere school. Een propere school, het GSM-gebruik in de school, een hotdogverkoop ... zijn maar enkele voorbeelden van waarmee de Leerlingenraad onze school tot een hedendaagse, warme, betrokken school maakt.

Pedagogische Raad

Leerkrachten en andere collega's verkiezen om de 4 jaar vertegenwoordigers om samen het pedagogische luik van de school te ondersteunen. Zij denkne mee na en brengen advies uit wanneer het, bijvoorbeeld, gaat om het GSM-beleid, roken op school, middagpauzes voor de oudste leerlingen ...
De voorzitster van de Pedagogische Raad is Hanne Hofkens.

Ouderraad

De Ouderraad wordt verkozen uit ouders van leerlingen die nog schoollopen in onze school. We kozen ervoor om de Ouderraad te organiseren voor alle secundaire VIBO-scholen samen. Een 3-tal keren per jaar komen de ouders samen om het beleid van de scholen mee te bespreken. Dit jaar zullen hier het roken op school, de PR binnen onze scholen, het omgaan met agressie op de scholen ... besproken worden.

Schoolraad

In de Schoolraad zetelen vertegenwoordigers vanuit de Leerlingenraad, de Pedagogische Raad en de Ouderraad. De afvaardiging vanuit de lokale gemeenschap maakt de groep compleet. De Schoolraad vergadert samen voor de 3 secundaire BuSO-scholen. Zij heeft adviesbevoegdheid in de bouwplannen, het schoolreglement, het profiel van de directeur, de aanwending van lestijden ...
De voorzitters van de Schoolraad zijn Jef Baeyens en Tim KLaassen.

Lokaal OnderhandelingsComité (LOC)

Het arbeidsreglement, algemene principes van personeelsbeleid, regeling van de arbeidstijd, prestatieregeling ... worden onderhandeld tussen directies en vertegenwoordigers van het personeel binnen het LOC.
De vertegenwoordigers binnen het LOC zijn Sandra Wils en Dirk Hendrix.