Onze school

Vooral jongeren met een normale begaafdheid en een autismespectrumstoornis genieten onderwijs op maat in VIBO BuSO Het Kasteelpark. Onze school is een warme omgeving waarin het welbevinden van elke jongere centraal staat. Daarnaast vormen leren en voorbereiding op wonen en werken de uitgangspunten van onze dagelijkse werking. We creëren voor elke jongere mogelijkheden om te groeien in zelfstandigheid. Dit groeiproces ziet er voor elkeen anders uit, afhankelijk van de persoonlijke draagkracht, talenten en leerwensen.

Naar boven

OV1 en OV4 - Types 4 en 9

Onze school mag jongeren inschrijven die van het CLB een attest kregen. Dat attest vermeldt een opleidingsvorm (OV) en een type.
Type 4 staat open voor jongeren met een motorische beperking; type 9 werd opgericht voor jongeren met een autismespectrumstoornis. Alle jongeren in onze school zijn (rand)normaalbegaafd.
Meer info over de opleidingsvormen vindt u op het tabblad Studie-aanbod.
We hebben voor élke jongere aandacht voor een aanpak op maat, los van type, los van OV ...

Naar boven

Zorg op maat

Elke jongere kan op Het Kasteelpark een beroep doen op individuele ondersteuning. Deze organiseren we in overleg, op vraag van de jongere.

  • Individuele begeleiding: socio-emotionele begeleiding op maat
  • Leerbegeleiding: leren beheersen en organiseren van leerstof
  • Parallel Alternatief Traject (PAT): het welbevinden versterken door alternatieve activiteiten aan te bieden: running, mountainbike ... afhankelijk van draagkracht, talenten en interesses
  • De Pauzeknop: jongeren voor wie een voltijds en/of regulier schools traject niet haalbaar is, bieden wij een deeltijds traject aan, buiten de schoolmuren, opdat zij geleidelijkaan wél terug de stap naar de school of elders kunnen zetten
Naar boven