logo

Welkom!

  • Alle inschrijvingen zijn tijdelijk opgeschort.
  • Op dit ogenblik doen we GEEN ENKELE inschrijving.
  • Inschrijven volgend schooljaar vanaf 22 april voor voorrangsgroepen
  • Inschrijven volgend schooljaar vanaf 6 mei voor alle anderen.
  • We informeren uitgebreider wanneer deze data definitief zijn.
  • We hopen en rekenen op uw begrip.

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.