logo

Secundair onderwijs

De opleidingsvormen

Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu.

Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking

Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Er worden verschillende opleidingen georganiseerd.

Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs

Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

De types

Type basisaanbod

Voor kinderen met een licht mentale handicap en voor kinderen met leerstoornissen. (Dit type vervangt de vroegere types 1 en 8)

Type 2

Voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Type 4

Voor kinderen met een motorische beperking.

Type 9

Voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking.