Masterplan

luchtbeeld beide scholen

De redenen van ons project 'MASTERPLAN VIBO' zijn welbekend:

een verantwoorde 'behuizing', een aangepaste leer- en leefomgeving voor de kinderen en jongeren die ons zijn toevertrouwd, pedagogische en didactische uitrusting naar normen van de tijd. 

Het Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs, kortweg VIBO, bundelt 5 scholen buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs.

  • VIBO De Brem BKLO, instellingsnummer 025718 
  • VIBO De Ring BuLO, instellingsnummer 025684
  • VIBO De Brem BuSO OV1, instellingsnummer 027615
  • VIBO De Ring BuSO OV2-3, instellingsnummer 125914
  • VIBO Het Kasteelpark, instellingsnummer 128975

 

Het masterplan vzw VIBO heeft tot doelstelling om de 5 scholen die op 2 locaties gesitueerd zijn, te centraliseren op de locatie De Brem.

In fase 1 willen we een nieuwbouw realiseren voor de kleuter- en lagere school De Brem BKLO en voor VIBO BuSO OV1-2.

Via een Agiondossier, ingediend in 2003, verkrijgen we de nodige subsidies om fase 1 van het masterplan te starten.

Voor de realisatie van fase 2 heeft VIBO een Agiondossier ingediend in 2012. Dus afwachten!

In een latere fase 3 zullen de scholen De Ring BuLO en BuSO gebouwd worden op locatie De Brem. Zo zullen de 5 scholen van VIBO toekomstgericht gecentraliseerd worden op één domein: VIBO De Brem in Oud-Turnhout.


Status van het project en vermoedelijk jaar van realisatie

Bouwheer VIBO heeft bewust gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de selectiedraad ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’. 

Voorafgaand aan de uiteindelijke definitieve gunning hebben de bouwheer VIBO, de architecten AIM/Omgeving/Om-ar en aannemer Hooyberghs NV in bouwteamoverleg gedurende 6 maanden (april – oktober ’20) het project ‘VIBO Masterplan fase 1’ verder vorm gegeven.

In november ’20 werd de definitieve gunning toegekend aan Hooyberghs NV en werden de aanvangswerken opgestart op 3 november 2020.

Gelet de uitvoeringstermijn van 528 kalenderdagen wordt geraamd dat de vermoedelijke realisatie van de beide nieuwbouwen kan gesitueerd worden februari/maart ’22.