Masterplan


De redenen van ons project 'MASTERPLAN VIBO' zijn welbekend:

een verantwoorde 'behuizing', een aangepaste leer- en leefomgeving voor de kinderen en jongeren die ons zijn toevertrouwd, pedagogische en didactische uitrusting naar normen van de tijd. 

Het Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs, kortweg VIBO, bundelt 5 scholen buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs.

  • VIBO De Brem BKLO, instellingsnummer 025718 
  • VIBO De Ring BuLO, instellingsnummer 025684
  • VIBO De Brem BuSO OV1, instellingsnummer 027615
  • VIBO De Ring BuSO OV2-3, instellingsnummer 125914
  • VIBO Het Kasteelpark, instellingsnummer 128975

 

Het masterplan vzw VIBO heeft tot doelstelling om de 5 scholen die op 2 locaties gesitueerd zijn, te centraliseren op de locatie De Brem.

In fase 1 werd voorbije jaren een nieuwbouw gerealiseerd voor de kleuter- en lagere school De Brem BKLO en voor VIBO BuSO OV1-2. Deze nieuwbouw wordt sinds januari 2022 in gebruik genomen. 

Voor de realisatie van fase 2 heeft VIBO een Agiondossier ingediend in 2012. We wachten op de goedkeuring van Agion om ook voor de leerlingen van Het Kasteelpark een nieuwbouw te bouwen.

In een latere fase 3 zullen de scholen De Ring BuLO en BuSO gebouwd worden op locatie De Brem. Zo zullen de 5 scholen van VIBO toekomstgericht gecentraliseerd worden op één domein: VIBO De Brem in Oud-Turnhout.

Bouwheer VIBO heeft bewust gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de selectiedraad ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’.