Missie & Visie

Missie van VIBO

VIBO wil haar leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden door hen aan te spreken op hun specifieke eigenheid en individuele verscheidenheid.

Hiervoor bouwt VIBO een leeromgeving uit waar de leerlingen zich geaccepteerd en veilig voelen om ontwikkelingskansen te benutten en de uitdaging van hun leer- en leefomgeving met de nodige veerkracht aan te gaan.

Visie van VIBO

VIBO is ontstaan uit de evangelische voorkeur voor de kansarmen. Voor hen die door geestelijke en /of lichamelijke beperking, een meer dan gewone – een buitengewone – zorg en aandacht vragen. In deze buitengewone zorg en aandacht is het sleutelbegrip echter niet ‘het gehandicapt- zijn’. Dit woord past meer in de terminologie van de zogenaamde defectvisie, een visie die benadrukt wat je niet kan, niet weet, die je beperkingen centraal stelt.

Het sleutelbegrip in onze buitengewone aandacht en zorg heeft veeleer te maken met de totale, de hele mens, waarbij men vertrekt van een ontwikkelingsvisie, een visie die je mogelijkheden , je kansen centraal stelt en onderstreept en waarbij je kan aangrijpen bij onderwijs en opvoeding.

Vanuit deze visie wordt onderwijzen en opvoeden echt investeren in mensen.

Een investering die verankerd ligt in grondwaarden zoals universaliteit, wederkerigheid en solidaire verantwoordelijkheid.

Universeel, door mee te werken aan een menswaardigheid voor alle mensen. Wederkerig, met accenten op ‘delen’ , op het ‘wij-concept’ in de onderlinge omgang van mensen. Solidair verantwoordelijk, door iedere persoonlijke inbreng in deze investering.