Oudercomité

Welkom

Onze kinderen zijn schatten.

We willen ze alle mogelijke toekomstkansen geven, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Elke ouder stelt zich vragen. Daarom is een goede relatie tussen de school en de ouders zeer belangrijk.

Als oudercomité zijn wij een contactgroep tussen de ouders en de school waarbij we zowel de belangen van onze kinderen als van de school behartigen. We willen nadenken over allerlei vragen en samen naar oplossingen zoeken. We willen opbouwend meewerken aan de school. Zo helpen we mee op veel schoolactiviteiten: info-avonden, kienavond, dag van de kinderboerderij, opendeurdagen, brunch enz. We trachten elk schooljaar een vormingsavond te organiseren.

Via het oudercomité hebben jullie als ouders een stem binnen de school. Ieder signaal dat jullie doorgeven wordt met de grootste discretie ter harte genomen. Je kan ook steeds met jullie vragen bij de sociale dienst van de school terecht.

ALS OUDERS DRAGEN WE KIND EN SCHOOL!Als Oudercomité ondersteunen we de scholen financieel.

Elk schooljaar geven wij de scholen een bedrag dat per leerling te besteden is.  Zo hielpen we mee om leerlingen te laten genieten bij uitstappen, werden er fluovesten en materialen aangekocht.

Vorig schooljaar investeerden we ook mee aan de uitbouw van de speelplaatsen aan de nieuwbouw.

Helpende handen steeds welkom!

Draag je onze scholen een warm hart toe?
Wil je graag de handen uit de mouwen steken op een of andere activiteit?
Wil je liever niet mee voorbereiden, vergaderen ...?
Neem dan snel contact op met Ellen Quirynen, voorzitster van het Oudercomité: oc.vibo@gmail.com

Contact - Onze folder

Wil je meer weten over het oudercomité of wil je graag aansluiten? Neem dan gerust contact met Ellen Quirynen of spreek je directeur aan. Alle informatie vind je ook in onze folder.

Ons verslag

Wil je weten wat er zoal besproken wordt op het Oudercomité? Lees dan het verslag.

Verslag oudercomité 12 maart

Dag van de Leerkracht

Het oudercomité bezorgt de VIBO-leerkrachten jaarlijks met de Dag van de Leerkracht een attentie.  Dit jaar kwamen enkele leden woensdag 04 oktober bijeen om snoepjes en chocolaatjes voor alle scholen te voorzien.  Smakelijk!