logo

Welkom!

  • Welkom op onze website!
  • 17 oktober - Ouderraad BuSO
  • 23 oktober - Schoolraad BuSO
  • 28 oktober - Start Herfstvakantie
  • 7 november - Oudercomité

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.